ข่าวกิจกรรม

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564  พร้อมตรวจสุขภาพนักเรียนผู้สูงอายุประจำปี โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมดพร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด รับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

      นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาคมตำบล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการบริหารงาน

      คณะบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสา สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดป่าหนองขามใหญ่เจริญธรรม หมู่ 6 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายพลังงานชุมชนตำบลบ้านแมด ร่วมประชุมปลุกและปรับปรุงแผน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 วนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดป่าหนองขามใหญ่เจริญธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด

      คณะบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ร่วมพิธีบำเพ็ญและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ