ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ความเป็นมาของตำบลบ้านแมดนั้น มาจากลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีลำห้วยไหลผ่าน คือ ห้วยแถลง ห้วยแท่น ห้วยขาม และ ห้วยโดด ตำบลบ้านแมดแต่เดิมนั้น เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่ง ขึ้นกับ ตำบลคอแลน เมื่อครั้งมีการได้แยกออกมาเป็น ตำบลนาโพธิ์ บ้านแมด หมู่ที่ 3 ก็ได้ติดมาขึ้นกับ ตำบลนาโพธิ์ ด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2530 เมื่อลำน้ำห้วยแถลง ห้วยแท่น ห้วยขาม และ ห้วยโดด มีระดับน้ำลดลง จึงมีคนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากิน และตั้งเป็นชุมชนมากขึ้น มีเส้นทางเกวียน ที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอบุณฑริกกับชุมชนต่างๆ จึงมีคนพูดกันติดปากว่า “บ้านแมด” และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ตั้งขึ้นเป็นตำบล ชื่อ “ตำบลบ้านแมด” โดยใช้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน "บ้านแมด" หมู่ที่ 4 มาจนถึงปัจจุบัน

      ตำบลบ้านแมด เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของ อำเภอบุณฑริก ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็น "ตำบลบ้านแมด" มีผลเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เดิมมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง จึงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลบ้านแมด เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด มีที่ตั้งอยู่ห่างจาก จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก อำเภอบุณฑริก ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

 

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ